Калкулатор

Цената е в Български лева (BGN) с включено ДДС за срок от една година, колкото е и продължителността на договора за обслужване от служба по трудова медицина.

Ние предлагаме индивидуален подход за …

Контакти

Екипът ни работи в областта на трудовата медицина, като има амбицията да въведе нови методи и по-голяма ефективност в организацията на работа, оценката на риска на работното място и прiложението на т…